MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.       TARAFLAR

İş bu sözleşme alt kısımda detaylandırılmış satıcı Tarkan Dijital Baskı Reklam Kırtasiye İnşaat San. Tic. LTD. ŞTİ. ve alıcı sıfatı ile müşteri arasında, aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 

 

SATICI
Ünvanı: TARKAN DİJİTAL BASKI REKLAM KIRTASİYE İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
Adresi: Akçaburgaz Mahallesi, Beylikdüzü Hadımköy Tem Bağlantı Yolu Güldallar İş Merkezi No: 84–B Esenyurt / İSTANBUL
Telefon: 0212 886 29 19

Fax: 0212 886 29 15
Mersis No: 0824029967000018
E-Posta Adresi: info@istekirtasiye.com

Alıcının İade Halinde Malı Satıcıya Göndereceği Kargo Şirketi: Yurtiçi Kargo

Çağrı Merkezi: 444 43 81

 

ALICI

Adı Soyadı:

Firma Adı:

Adresi:

Telefon:

E – Posta:

 

2.       SÖZLEŞME KONUSU VE KAPSAMI

İş bu sözleşmenin konusu, alıcı / müşterinin www.istekirtasiye.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. Alıcı / müşteri satışa konu olan ürün / hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları gibi satışa konu olan tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda 6502 sayılı yasanın 48. Maddesi uyarınca hazırlanan bir mesafeli satış sözleşmesinde yer aldığını ve burada belirtilenleri yasa hükümleri çerçevesinde teyit ettiğini sonrasında ürün / hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli, varsa kargo ücreti ve vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. İstekirtasiye.com internet sitemizde yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. İş bu sözleşme hükümleri; ticari alım satımlarda geçerli olan Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve burada sayılmayan genel hükümlere tabi olup, tüketicinin korunması hakkındaki kanun taraflar tacir ve esnaf olduklarından, Tüketici Kanunu ve ilgili yönetmelikleri uygulanmaz.

 

 

3.       SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN / HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI

Istekirtasiye.com internet sitemizde satışı yapılan ürünlerin ve hizmetin temel nitelikleri (ürünün adı, görseli, temel özellikleri, marka / modeli, rengi, miktarı, satış bedeli) yer almaktadır. Satışı yapılan ürün / hizmetler için ilan edilen fiyatlar satış fiyatlarıdır. Belirlenen fiyatlar güncelleme yapılana kadar geçerlidir. Kampanyalı / süreli olarak ilan edilen fiyatlar belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Kampanyalı ürünlerde kampanya için belirtilen stokların tükenmesi durumunda istekirtasiye.com kampanya ve kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Ürün Kodu:

Ürün / Hizmet Adı:

Miktar:

Satıcı Unvanı:

KDV Hariç Birim Fiyatı:

KDV Oranı:

Kargo Bedeli:

Toplam Satış Tutarı:

Ödeme Şekli ve Planı:

 

4.       GENEL HÜKÜMLER

4.1.    Mesafeli sözleşme, satıcı veya sağlayıcı ile müşterinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, ürün veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.

4.2.    Müşteri sözleşme konusu ürünü / hizmeti inceleyerek aldığını, tüm özellikleri ve niteliklerine vakıf olduğunu ve oluşabilecek ek hizmet bedellerini ödemeyi kabul ve beyan eder.

4.3.    Müşteri beyan ettiği tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgileri hür iradesi ile beyan ettiğini, bilgilerin yanlış çıkması durumunda istekirtasiye.com’ un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul ve beyan eder. Gerekli görülmesi durumunda istekirtasiye.com kimlik doğrulaması talep edebilir. Müşteri tarafından beyan edilen fatura bilgilerinin üçüncü şahıslara ait olması durumunda, paylaşılan ve onaylanan tüm bilgilerden müşteri sorumludur.

4.4.    Müşteri, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce tüm ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi onaylandığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilir. Müşterinin bilgilendirildiğine ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.

4.5.    Satıcı veya sağlayıcı, müşterinin siparişinin kendisine ulaştığı andan itibaren taahhüt edilen süre içinde edimini yerine getirir. Ürün satışlarında bu süre her hâlükârda 30 (otuz) günü geçemez. Satıcı veya sağlayıcının bu süre içinde edimini yerine getirememesi durumunda tüketici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

4.6.    Müşteri, 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Satıcı ve sağlayıcı cayma hakkı konusunda müşterinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmez ise, cayma hakkını kullanmak için 14 (on dört) günlük süreye bağlı değildir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl sonra sona erer.

4.7.    Oluşturdukları sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık edenler, bu maddede yer alan hususlardan dolayı satıcı veya sağlayıcı ile yapılan işlemlere ilişkin kayıtları tutmak, istenilmesi hâlinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür. Ancak bu fıkra kapsamında aracılık edenler, satıcı veya sağlayıcı ile yaptıkları sözleşmeye aykırı fiillerinden dolayı sorumludur.

4.8.    Mesafeli sözleşmelerde, kapsam dışı sözleşmeler, tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü, teslimat ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

 

5.       SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN TESLİMİ VE ÖDEME

5.1.    Müşteri, sözleşme konusu ürün / hizmeti teslim almadan önce kontrol edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürün / hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürün / hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürün / hizmetin özenle korunması borcu müşteriye aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün / hizmet kullanılmamalıdır. Fatura, ürün / hizmet ile edinilmiş hediye, kampanyalı, promosyonlu ürün de iade edilmelidir. İade edilecek ürünlerde cayma hakkının kullanılabilmesi için ürünün satılabilirliğinin bozulmamış olması şartı aranacaktır.

5.2.    Ürün / hizmetin tesliminden sonra müşteriye ait kredi kartının müşterinin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün / hizmet bedelini istekirtasiye.com’ a ödememesi halinde, müşteri kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürün / hizmeti 3 (üç) gün içinde istekirtasiye.com’ a göndermekle yükümlüdür.

5.3.    İstekirtasiye.com, sözleşme konusu ürün / hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün / hizmet, müşteriden  başka bir kişi / kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi / kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden istekirtasiye.com sorumlu tutulamaz. İstekirtasiye.com, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde ürün / hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iptal ve iade eder. Ürün / hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alır. Garanti belgesi ile satılan ürün / hizmetlerden arızalı veya bozuk olan ürün / hizmetler, garanti şartları içinde ürün teslimini takip eden 30 (otuz) gün içerisinde gerekli onarımın yapılması için istekirtasiye.com gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri istekirtasiye.com tarafından karşılanacaktır. Bu süre dışındaki ürünlerde müşteri üretici firma yetkili servisine ürünün gönderilmesinden ve tesliminden sorumludur.

5.4.    Ürün / hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka / modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.istekirtasiye.com adlı web sitemizdeki ürün / hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

5.5.    Tüketici şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, ilgili Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin ürün veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilmektedir.

5.6.    Bu hizmet yalnızca perakende satışa ve nihai kullanımına yöneliktir. 4077 sayılı yasa kapsamında tüketici sayılmayan, nihai kullanıcı olmayan siparişlerde istekirtasiye.com siparişi iptal ederek teslim etmeme hakkını saklı tutar.

5.7.   Sözleşme konusu ürün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanarak istekirtasiye.com’ a ulaşmış olması ve bedelinin istekirtasiye.com’ un sunmuş olduğu seçeneklere göre müşterinin tercih ettiği ödeme şekli ile istekirtasiye.com’ a ödemiş olması gerekir. Satış bedeli ulaşmamış ürünler için istekirtasiye.com’ un herhangi bir ürün teslimi yükümlülüğü bulunmamaktadır. Siparişte yer alan ürün için teslim tarihi siparişin oluşturulduğu zamanı değil ödeme onayının gerçekleştiği anı esas alır. Havale / EFT ödemelerde yaşanabilecek gecikmelerde istekirtasiye.com sorumlu tutulamaz.

5.8.  Sözleşme konusu ürün, müşteri tarafından üçüncü bir şahsa teslimi istenmiş ise üçüncü şahsın ürünü teslim alması ile birlikte istekirtasiye.com’ un ifa yükümlülüğü tamamlanmış olur. Bu durumda müşteri teslim almadığı iddiasında bulunamaz. Üçüncü şahsın ürünü kabul etmemesinden istekirtasiye.com sorumlu tutulamaz. Bu durumda tüm sorumluluk alıcıya aittir. Kargo şubelerine teslimat uygulaması bulunmamaktadır. Kargo firması tarafından ürünün müşteriye teslim edilememesinden veya kargoda doğan hasarlardan dolayı istekirtasiye.com sorumlu tutulamaz. İlgili gönderimlerden oluşacak masraflar Alıcı’ ya aittir.

5.9.    Müşteri 18 yaşından büyük olduğunu beyan eder. 18 yaşından küçük kişiler ile sözleşme yapılamaz.

5.10.Sistemde meydana gelen hatalar veya yazım yanlışları nedeniyle oluşabilecek fiyat yanlışlıklarından istekirtasiye.com sorumlu değildir. Bu tür durumlarda müşteriye bilgilendirme yapılarak sipariş iptal edilebilir.

5.11.Ürün bedeline kargo ücreti ve diğer hizmetler dahil değildir. Kargo bedeli ile ilgili detaylar teslimat koşullarında yer almaktadır. Mobil bölge olarak tanımlı teslimat alanları için talep edilebilecek ek kargo bedelinden istekirtasiye.com sorumlu değildir. Fotokopi kağıdı, klasörler, mobilya ürünleri, sıvı ürünlerinin toplu alımlarında, ağırlık, ebat-desi oranları farklı olan ürünlerde ve tüm toplu siparişlerinizde ek kargo ücreti talep edilebilmektedir. Oluşabilecek ek kargo bedeli sipariş özeti alanında kargo bilgisi olarak görüntülenecek olup siparişinizin onaylanması durumunda faturanıza yansıtılacaktır. Oluşabilecek istisnai durumlarla ilgili durumlarda Müşteri Temsilcilerimiz sizinle iletişime geçecektir.

5.12.Kredi veya nakit kartlar ile yapılan işlemlerde bankaların almış oldukları her nevi ücret ve diğer masraflardan yapacakları kesintilerden istekirtasiye.com sorumlu değildir.

5.13.istekirtasiye.com, ürünü eksiksiz teslim etmek ile sorumludur. Müşteri ürünün kendisine teslimi sırasında ürünü muayene etmek ve eksik, hasarlı olması durumunda kargo yetkilisi ile birlikte tutanak tutturmak zorundadır. Aksi durumda ürünü eksiksiz ve kusursuz olarak teslim edilmiş sayılır. 

5.14.İstekirtasiye.com, sözleşme konusu ürünü tedarik etmesi  imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan müşteriye bildir. Müşterinin onayı ile aynı kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. Müşterinin muadil ürün kabul etmemesi durumunda siparişi iptal edilerek, ürün için ödenen tutar ve hizmet bedeli müşteriye iade edilir.

5.15.Müşteri kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini müşteriden talep edebilir ve her koşulda müşterinin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, müşteri, borcun gecikmeli ifasından dolayı istekirtasiye.com tarafında oluşan zarar ve ziyanı ödemeyi kabul eder.

5.16.İstekirtasiye.com mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ürün teslimi yapamaz ise bu durumda bu sebebin sürdüğü süre teslim süresine eklenir. 

5.17.Müşterinin söz konusu alışverişi kredi kartı veya nakit kart ile yapması durumunda bu kartın kullanımından doğan tüm sorumluluk kendisine aittir.

5.18.Kredi kartı, nakit kart, havale / EFT ile yapılan satışlarda iade talebi oluşması halinde, nakit iade yapılamaz.  Bu durumda iade kullanılan kredi kartına, nakit karta veya banka hesabına göre banka üzerinden yapılır.

5.19.Bu sözleşmede tanınan haklardan  6502 sayılı yasa kapsamında tüketici sayılan ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiler yararlanacak olup işlemi ticari veya mesleki amaçlar ile yapan gerçek veya tüzel kişiler için diğer ilgili mevzuat (borçlar kanunu, ticaret kanunu vd. hükümler) geçerlidir. Mesafeli satış sözleşmesini ticari veya mesleki amaçla akdeden gerçek veya tüzel kişiler ile olan ilişkilerde bu sözleşme bir hükümleri esas alınmaz.

5.20.Satışın kredi kartı dışında  vadeli olarak yapılması durumunda müşteri ile istekirtasiye.com arasında cari hesap oluşturulabilir. Cari ödemelerin gecikmesi durumunda aylık %5 gecikme bedeli müşteriden tahsil edilir. Temerrüt tarihi vade tarihi olup ayrıca bir ihtar yapılmaz.

 

6.       CAYMA HAKKI

6.1.    Müşteri ürün satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün / hizmetin teslimat bedeli Alıcı tarafından karşılanır.

6.2.    Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde istekirtasiye.com söz konusu ürünü mutat şekli ile iade etmesi ve ürün / hizmetin 15. Madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.istekirtasiye.com web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış, satılabilirliğinin bozulmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya müşteriye teslim edilen ürün / hizmete ilişkin fatura aslının, ürün / hizmet ile edinilmiş hediye, kampanyalı, promosyonlu ürünün de iade edilmesi zorunludur. İade talebi ile gönderilen ürün için kurumsal fatura düzenlenmiş ise, iade faturası ile gönderilmesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde ürün / hizmet bedeli müşteriye iade edilir ve en geç 20 (yirmi) günlük süre içinde ürün / hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse müşteriye KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün / hizmetin teslimat bedeli istekirtasiye.com tarafından karşılanır.

6.3.    06.03.2011 tarih 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin” 2. Maddesinin 3/a no’ lu bendi gereği “Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin Mesafeli Sözleşmelerde cayma hakkı bulunmamaktadır.

6.4.    Müşterinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibarı ile geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin teslimine ilişkin sözleşmelerde 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 7. Maddesinin 4 no’ lu bendinde sayılan ürün ve hizmetlerde cayma hakkını kullanılamaz.

6.5.    Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürün / hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen ürün / hizmetler, tek kullanımlık ürün / hizmetler, hijyenik ürün / hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve programlarında, Çeşitli medyaların (DVD, CD vb.), bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit vb.) ile kozmetik malzemelerinde, kişisel bakım ürünlerinde, giyim ürünleri ve kitaplarda cayma hakkının kullanılabilmesi için ürün / hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış, kullanılmamış ve satılabilirliğinin bozulmamış olmaları şartı aranmaktadır.

6.6.    Her türlü iade talebinde iade edilecek ürünün orijinal kutusu, ambalajı, var ise aksesuarları ve ürüne ait diğer belgeler ile birlikte eksiksiz teslim edilmelidir.

6.7.    Cayma hakkı süresi içerisinde ürünün usulüne uygun olmayan şekilde kullanılmasından kaynaklanan değişiklik, bozulma ve arızalarından istekirtasiye.com sorumlu değildir.

6.8.    Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya müşteriye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

6.9.    Basılı ve baskılı ürünler (Kitap, kartvizit, broşür, ilan vb.) iade edilemez.

6.10.Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler iade edilemez.

6.11.Kurulum gerektiren ürünler mutlaka Yetkili Servis tarafından açılmalı ve kurulumu yapılmalıdır. Yetkili Servis dışında açılan ürünler garanti kapsamı dışında kalabilmektedir. Servis kurulumu esnasında üründe sorun tespit edilirse tutanak ile değişim / iade işlemleri yapılabilmektedir.

 

7.       ONAY HÜKMÜ

Siparişin gerçekleşmesi durumunda müşteri iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. İş bu sözleşmenin kabulü 6502 sayılı yasa hükümlerine göre   imzalanmış olup ve elektronik imzanın neticesini doğurur.   

 

Satıcı: TARKAN DİJİTAL BASKI REKLAM KIRTASİYE İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
Alıcı:

Tarih: