ÇEREZ KULANIMINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir sitenin daha verimli çalışmasının yanı sıra kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş sayfaların sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır.

 

“Çerez Kullanımına İlişkin Aydınlatma Metni”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun (KVKK) 10. maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Tarkan Dijital Baskı Reklam Kırtasiye İnşaat San. Tic. LTD. ŞTİ. ticari ünvanı ile iştekirtasiye.com tarafından hazırlanmıştır. 

İş bu Çerez Aydınlatma Metni’ nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin türleri, kullanım amaçları, çerezlerin ayarları, silinmesi ve cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

 

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır.

Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve zorunlu çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

 

İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre ve kullanım amaçlarına göre kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

 

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri;


Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir.

Kalıcı çerez, ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler, çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

 

 

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri;


Zorunlu Çerezler, internet sitemizin işlevsel, doğru bir şekilde çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında doğrudan silinmektedirler. Ayrıca performans ve analitik amaçlı çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve site trafiğinin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve birinci taraftır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz.

Zorunlu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’ un 5. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

 

Performans ve Analiz Çerezleri, internet sitemizin geliştirilmesine yardımcı olan çerezlerdir. Site kullanımları hakkında bilgi toplamakla birlikte, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının denetiminde ve hataların tespitinde kullanılır. İnternet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak amacıyla) kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’ un 5. maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

 

Hedefleme ve Reklam Çerezleri, bu çerezler internet sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmetlerimizi sunmak, iş ortaklarımız ile birlikte müşterilerimize ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek ve reklam kampanyalarımızın etkinliğini ölçmek üzere kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’ un 5. maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 11. maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği” ne göre Akçaburgaz Mahallesi Avrupa Otoyolu Hadımköy Bağlantısı Güldallar İş Merkezi No:84 – B 34522 Esenyurt / İstanbul adresimize yazılı olarak veya e-postasının sistemimizde kayıtlı bulunması halinde söz konusu e-posta üzerinden info@istekirtasiye.com e-posta adresine iletebilirler.

Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları İnternet sitemizin footer alanında yer alan çerez yönetimi linkinden istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. 

Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları Kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz. Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir.